Rejestracja

Jeżeli chcesz zarejestrować się na Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego kliknij TUTAJ.


Rejestracja indywidualna na X Konferencję Szkoleniową PTA przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod bezpiecznym adresem https://szkolenia.altasoft.eu/. Po naciśnięciu poniższego przycisku nastąpi przekierowanie na odpowiednią stronę.

Zarejestruj się

Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.

Uwaga: Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.

Ważne linki:

Wysokość opłat, zawartość pakietów konferencyjnych
Realizacja płatności
Warunki anulacji rejestracji i zwrotu opłaty
Regulamin uczestnictwa