Rejestracja

Rejestracja online na X Konferencję została zamknięta. Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na miejscu lub do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.


Opłata rejestracyjna

Uwaga! Przedłużenie okresu obniżonej płatności do 30.04.2018

Rodzaj uczestnictwa

Zarejestrowana płatność

do 30.04.2018

po 30.04.2018

Pakiet podstawowy

230,00 zł *

280,00 zł *

Pakiet podstawowy z noclegiem (piątek/sobota) w hotelu Gołębiewski – miejsce w pokoju 2 – osobowym

500,00 zł *

550,00 zł *

Pakiet podstawowy z noclegiem (piątek/sobota) w hotelu Gołębiewski – pokój 1-osobowy

730,00 zł *

780,00 zł *

Uczestnik z opłaconym fee X Konferencji Szkoleniowej PTA**

b.o.

b.o.

* Ceny (zawierają 23% VAT)
** Pielęgniarki, pielęgniarze, studenci z opłaconym uczestnictwem w X Konferencji Szkoleniowej, pragnący w ostatnim dniu zajęć brać udział w sesjach Dnia Pielęgniarstwa są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa X Konferencji Szkoleniowej PTA i obowiązuje tylko i wyłącznie środowisko pielęgniarskie.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na Konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku SA
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “DPA2018”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

 

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Przedstawione w tym paragrafie warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z Konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesioną opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 08.02.2018 r. 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 08.03.2018 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 08.04.2018 r. 20% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po dn. 08.04.2018 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.