Rejestracja

Rejestracja na Konferencję przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod adresem szkolenia.altasoft.eu.

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na Konferencję.

Zarejestruj się

Przed zarejestrowaniem się na konferencję prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.


Opłata rejestracyjna

Uwaga! Przedłużenie okresu obniżonej płatności do 30.04.2018

Rodzaj uczestnictwa

Zarejestrowana płatność

do 30.04.2018

po 30.04.2018

Pakiet podstawowy

230,00 zł *

280,00 zł *

Pakiet podstawowy z noclegiem (piątek/sobota) w hotelu Gołębiewski – miejsce w pokoju 2 – osobowym

500,00 zł *

550,00 zł *

Pakiet podstawowy z noclegiem (piątek/sobota) w hotelu Gołębiewski – pokój 1-osobowy

730,00 zł *

780,00 zł *

Uczestnik z opłaconym fee X Konferencji Szkoleniowej PTA**

b.o.

b.o.

* Ceny (zawierają 23% VAT)
** Pielęgniarki, pielęgniarze, studenci z opłaconym uczestnictwem w X Konferencji Szkoleniowej, pragnący w ostatnim dniu zajęć brać udział w sesjach Dnia Pielęgniarstwa są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa X Konferencji Szkoleniowej PTA i obowiązuje tylko i wyłącznie środowisko pielęgniarskie.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na Konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku SA
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: “DPA2018”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

 

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Przedstawione w tym paragrafie warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z Konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesioną opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 08.02.2018 r. 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 08.03.2018 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 08.04.2018 r. 20% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po dn. 08.04.2018 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

 

Rejestracja

Rejestracja na Konferencję przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod adresem szkolenia.altasoft.eu.

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na Konferencję.

Zarejestruj się

Przed zarejestrowaniem się na konferencję prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.