Rejestracja na zajęcia dodatkowe

Zarejestruj się na zajęcia dodatkowe


Podczas X Konferencji Szkoleniowej PTA przewidywane są następujące zajęcia o charakterze kursów lub warsztatów:

  • Certyfikowany Kurs Iniekcyjnej Immunoterapii Alergenowej

Grupa A: czw. 10.05.2018 7.30-9.00, Grupa B: pt. 11.05.2018 7.30-9.00, Grupa C: so. 12.05.2018 7.30-9.00
Kurs organizowany jest w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Allergopharma
Zobacz program…
Limit uczestników: 150 osób (3 grupy x 50 osób)

  • Wyższa Szkoła Aerozoloterapii

Grupa A: czw. 10.05.2018 7.30-9.00, Grupa B: pt. 11.05.2018 7.30-9.00
Zobacz program…
Limit miejsc: 80 osób (2 grupy x 40 osób)

  • Warsztaty Spirometryczne

czw. 10.05.2018 7.30-9.00
Warsztaty organizowane są w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę AstraZeneca
Zobacz program…
Limit miejsc: 50 osób

UWAGA

  • Rejestracja online obejmuje 50% całej puli miejsc na danym szkoleniu. Pozostałe 50% miejsc to limit miejsc pozwalający na zarejestrowanie się bezpośrednio w hotelu Gołębiewski.
  • Rejestracja online na dodatkowe zajęcia możliwa jest do wtorku 8.05.2017 r. do godz. 12.00.
  • Warunkiem uczestnictwa w dodatkowych zajęciach: warsztatach, kursach i szkoleniach podczas X Konferencji Szkoleniowej PTA jest zarejestrowanie się na Konferencję i wniesienie pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji. Pierwszeństwo mają uczestnicy z wniesioną opłatą.
  • W przypadku braku odpowiedniej płatności prosimy o jak najszybsze jej uregulowanie. W razie osiągnięcia limitu miejsc i braku zarejestrowanej płatności na koncie Biura Organizacyjnego lub braku odpowiedniego zaproszenia firmy dokonującej rejestracji grupowej zgłoszenie zostanie do 24 h anulowane.
  • Po weryfikacji płatności lub zaproszenia – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, na podany w zgłoszeniu adres email zostanie wysłana informacja o statusie zgłoszenia
  • W związku z restrykcyjnym limitem miejsc prosimy o niezwłoczne poinformowanie Biura Organizacyjnego o rezygnacji z uczestnictwa w wybranych zajęciach.
  • W przypadku wysyłania kolejnego zgłoszenia na dane zajęcia (np. została wybrana inna grupa) ostatnie z nadesłanych zgłoszeń jest zgłoszeniem ważnym – anuluje poprzednio dokonane wybory.