Top Ten

10 najlepiej ocenionych przez uczestników wystąpień:

Rankingowi poddano tylko wykłady, dla których zarejestrowano co najmniej 20 ocen. Rankingu dokonano na podstawie średniej.
Wyniki zawierają kolejno: tytuł, imię i nazwisko wykładowcy (wg danych z programu), średnią, liczbe oddanych głosów, liczbę oddanych głosów z najwyższą oceną

  1. Molecular diagnostisc – how IgE-tests can improve therapeutic decisions in allergy (clinical cases) Diagnostyka molekularna – wyniki a decyzje terapeutyczne Prof. Joerg Kleine-Tebbe (4.88, 34, 30)
  2. HOT TOPIC: Nowość dla chorych z astmą ciężką: celowane leczenie antyeozynofilowe Prof. Maciej Kupczyk (4.86, 21, 18)
  3. Molecular diagnostisc – what IgE-tests have to offer for the doctor and the allergic patient (clinical case) Diagnostyka molekularna – korzyści dla lekarza prowadzącego i pacjenta Dr Adriano Mari (4.83, 36, 30)
  4. Wprowadzenie do diagnostyki molekularnej – dla kogo?, kiedy?, jaka? Prof. Maciej Kupczyk (4.82, 34, 28)
  5. Jakie mamy możliwości terapeutyczne jeśli średnia dawka wGKS nie wystarcza do kontroli astmy? Prof. Piotr Kuna (4.73, 52, 40)
  6. Przyszłość leczenia astmy a aktualne podejście. Czas na zmianę? Prof. Piotr Kuna (4.70, 20, 14)
  7. Rozwikłanie zawikłanych powikłań prawnych, zapierających dech w piersi – prawo w praktyce lekarskiej Prof. Justyna Zajdel-Całkowska (4.63, 32, 24)
  8. Dwugłos w sprawie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła – zapalenie zatok czy alergia dróg oddechowych? Prof. Krzysztof Buczyłko, Dr Piotr Rapiejko 4.62, 26, 16)
  9. Pytania Sekcji Immunoterapii Swoistej Prof. Maciej Kupczyk, Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Radosław Gawlik (4.55, 22, 18)
  10. Pytania Sekcji Laryngologicznej Prof. Krzysztof Buczyłko (4.54, 26, 20)Wykładem, na który wysłano największą liczbę ocen i największą liczbę ocen najwyższych był:
Jakie mamy możliwości terapeutyczne jeśli średnia dawka wGKS nie wystarcza do kontroli astmy? Prof. Piotr Kuna (4.73, 52, 40)